top of page
Introducing our law firm

Het Aalsters Advocatenkantoor.
RECHTAAN - RECHTUIT -RECHTDOOR
uw partner voor alles gaande van familierecht, voorliefde hippisch recht, verbintenissenrecht, erfrecht tot bemiddeling en bewindvoering.   

Het Aalsters Advocatenkantoor

    Wie zijn we? Wat doen we? 

Het Aalsters Advocatenkantoor is jouw partner in alles gaande van familierecht, hippisch recht, verbintenissenrecht, erfrecht tot bewindvoering en bemiddeling. De oprichter van het Aalsters Advocatenkantoor, Hilde Van Den Bossche, is reeds actief als advocaat sedert 1989. Een doelgerichte maar vooral menselijke aanpak staat centraal, een betrokken advocaat met een analytische kijk op uw probleem. 

Voorkeursmateries

01.

Familierecht

Het Aalsters Advocatenkantoor beschikt over een jarenlange ervaring in het familiaal en familiaal vermogensrecht in de ruime zin van het woord. U kan bij mij terecht voor al uw vragen en geschillen inzake echtscheiding, alimentatie, afstamming en betwistingen inzake omgangsregelingen.

02.

Hippisch recht

Het hippisch recht regelt alle mogelijke juridische vraagstukken met betrekking tot paarden.  Paarden zijn geliefde en dure dieren. Om financiële en emotionele katers te vermijden, laat u zich best bijstaan door een advocaat met kennis van zaken in deze materie

03.

Verbintenissenrecht

Contractenrecht – ook wel verbintenissenrecht – is het recht dat van toepassing is op iedere denkbare afspraak, overeenkomst of transactie. Ook op dit vlak kan u terecht bij het Aalsters Advocatenkantoor dat over jarenlange ervaring bezit omtrent deze rechtstak.

Bescherm jezelf!

04.

Erfrecht

Het erfrecht of 

erfenisrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt. Deze tak van het familierecht krijgt zijn eigen unieke aandacht wegens zijn grootschalig belang. Klik op de knop hieronder of neem contact op voor meer info.

05.

Bewindvoering

Als iemand niet (meer) kan beslissen over zijn financiën of over zichzelf, kan de rechter een bewindvoerder aanstellen om deze persoon te helpen met deze beslissingen of om ze in zijn plaats te nemen. Met het nieuwe beschermings-statuut geeft de wetgever echter de voorkeur aan de familiale bewindvoerder. Ook hierin beschikt het Aalsters Advocatenkantoor over de nodige ervaring en kennis.

Nieuws & Updates 

bottom of page