top of page

Het Aalsters Advocatenkantoor

 Sinds 1989

Hallo, ik ben Hilde Van den Bossche, advocaat te Aalst, sedert 1989. Ik was van kindsbeen af gefascineerd door het “dierenrijk” en gepassioneerd over het “mensdom” in al haar vraagstukken. In de weegschaal der studiekeuzen kwamen de opleiding “dierenarts” en “advocaat” te liggen. Uiteindelijk sloeg de balans over naar de Rechten-opleiding. Ik opteerde steevast voor de keuzevakken van wijlen professor Paul Ghysbrecht, gelet ik de psychologische impact van vele keuzes die een mens in zijn leven dient te maken, zowel zakelijke als persoonlijke, wenste te begrijpen. In 1989 studeerde ik af als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Gent waarna ik stage liep bij wijlen Stafhouder Roger De Rouck. Sinds 1989 ben ik advocaat aan de balie Dendermonde.


Communicatie, verbaal en non-verbaal zijn evenveel zeggend, het is niet omdat iemand niets zegt dat deze daarom akkoord is. Ervaring leidde tot inzichten dat de éne partij verbaal minder sterk kan zijn dan de andere waardoor “luisteren” niet meer aan de orde is en oplossingen onhaalbaar worden. Er is het continue duel tussen diegene die ‘beslist’ en de andere partij die dan ‘tweede beslisser’ is over hoe hij zich daartegenover opstelt. Zo kwam ik bij bemiddelingsopleidingen en werd ik bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke en handelszaken. Confrontaties zijn niet onze doelstelling, maar als dat de gespreksstijl is gaan we deze ook niet uit de weg. Wij denken in oplossingen, niet in conflicten. Dochter zijnde van een zelfstandige handelaar kreeg ik belangrijke waarden en tradities mee en werd mij “daadkracht” bijgebracht waardoor ik een zeer klare, directe en praktische kijk op de zaken heb en ik niet scherm met theorieën.


Om een conflict op te lossen mogen wetten en regels dan wel juridische handvatten aanreiken, maar daarnaast heeft een integer advocaat oog voor de mens op wie het probleem weegt en slaagt deze erin emoties te duiden en vervolgens bijkomende oplossingen te zien. En dit zowel wanneer zakelijke dan wel persoonlijke of familiale belangen spelen. Een betrokken advocaat met een analytische kijk op Uw probleem, daar sta ik voor. Ik hou eraan U rechtuit mee te delen hoe ik Uw kansen inschat, liever dan valse verwachtingen te creëren of U gelijk te geven, wanneer dit niet zo is, desgevallend met de nodige humor, ‘hofnar van het denken’. Ik werk resultaatgericht, improviseer waar nodig is, en breng alternatieven bij waar deze wenselijk zijn. Mijn kantoor is bewust kleinschalig gehouden waar op een rustige manier kan worden nagedacht en overlegd en waar niet toevallig ook het ‘roodborstje’ zingt, moediger dan een adelaar en het symbool van ‘hoop’. En ja, ik geloof nog steeds in recht en rechtvaardigheid. Wellicht treffen we elkaar daar waar het leven ons samenbrengt en leggen we een stuk van onze weg samen af.

piepvandaag-roodborstje2.jpg

"Roodborstje"

Word altijd opgemerkt als het zich laat zien

iedereen kent zijn naam

brengt meestal een glimlach in het alledaagse

zijn zang wordt opgemerkt en gehoord

zijn inwendig kompas brengt hem feilloos waar hij zijn wil overdag werkt hij alleen

houdt zich in zijn gebied, overzichtelijk en dichtbij huis, maar kan het verdedigen op leven en dood. 

bottom of page