top of page

Diensten

03. Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht of contractrecht, wat houdt het in? 

Bij een verbintenis zijn er twee partijen, namelijk de schuldenaar en de schuldeiser. De verbintenis houdt in dat de schuldenaar verplicht is om een prestatie te verlenen aan de schuldeiser. Zo kan de schuldenaar iets geven, doen of zich van iets onthouden. Er zijn verschillende soorten verbintenissen:

  • Een wettelijke verbintenis

  • Een verbintenis uit overeenkomst

  • Een natuurlijke verbintenis

Een overeenkomst kan je omschrijven als een afspraak tussen twee of meerdere partijen. Zo spreken ze af wat ze voor elkaar gaan doen of laten. Deze partijen kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook rechtspersonen.

In een overeenkomst gaan de partijen dus akkoord om verbintenissen aan te gaan. Een verbintenis kan daarom ontstaan uit een overeenkomst. Het Aalsters Advocatenkantoor staat jou graag bij in het opstellen van dergelijke overeenkomsten. Of we verlenen je advies vooraleer je jouw handtekening plaatst.

Schriftelijke overeenkomst 

Het is dan ook aangeraden om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Wanneer je een overeenkomst sluit, krijg je immers te maken met rechten en verplichtingen.

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat een partij zich niet aan de gemaakte afspraak houdt, waardoor er geschillen rijzen na het sluiten van de overeenkomst. Het Aalsters Advocatenkantoor geeft jou in dat geval de nodige juridische hulp.

Ik bekijk samen met jou het probleem en de mogelijke oplossing. Zoals in alle andere materies staat een minnelijke oplossing voorop. Is dat niet mogelijk? Dan begeleidt het Aalsters Advocatenkantoor je met degelijke kennis doorheen de procedure.

Het ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht heeft betrekking op ondernemen en de juridische kwesties errond. Het staat dan ook in nauw verband met het verbintenissenrecht. Het Aalsters Advocatenkantoor geeft jouw onderneming graag de nodige juridische ondersteuning.

Heeft U openstaande facturen, draal niet te lang met de invordering.

Een gegeven woord, daar komt men niet meer op terug. 

Het woord verbintenis zegt het al: Er is een verplichting, een verbintenis, die moet worden nagekomen. Dat kan zijn het nakomen van een afspraak of het vergoeden van schade. Of beide. Een goede advocaat verbintenissenrecht zoekt direct en zeer nauwkeurig naar de ontstane verbintenis, de rechtsgrond en de feiten van de omstandigheden van het geval. Zo herleidt deze advocaat in het verbintenissenrecht direct de verbintenis(sen), de juiste tegenpartij, de consequenties van de ontstane verbintenis en hoe deze af te dwingen.

Zeer specifiek zal een rechter moeten worden geïnformeerd over de feiten en de rechtsgrond, wil de verbintenis in rechte komen vast te staan.

Wat het Aalsters Advocatenkantoor voor u kan betekenen

Wij kunnen u helpen bij onderhandelingen, het opstellen of nalezen van contracten, en het afsluiten ervan. Doen er zich problemen of discussies voor na het afsluiten van de overeenkomst? Dan kunnen wij u adviseren en begeleiden bij daaropvolgende procedures.

Wat mag u verwachten van het Aalsters Advocatenkantoor?

Ervaring en expertise - Het Aalsters Advocatenkantoor heeft reeds jarenlange ervaring in verbintenissen-recht.

Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in verbintenissenrecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn voorkeurmaterie. 

Ethiek - Vertrouwelijkheid staat centraal in de relatie met uw advocaat. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.

Bereikbaarheid - Niets irritanter dan een trage respons in dringende materie. In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.

Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Meer info over verbintenissenrecht gewenst? 

Neem contact op

Voor meer informatie over alles in verband met verbintenissenrecht kan u mij altijd vrijblijvend contacteren of kan u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Maak een afspraak, kom langs en krijg een antwoord op al uw vragen. Een persoonlijk aanpak staat bij mij centraal. 

bottom of page