top of page

Diensten

01. Personen- en familierecht

Het Aalsters Advocatenkantoor, begeleidt U in het personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

Personen- en familierecht is zowel in Nederland als in België opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, zie Burgerlijk Wetboek (Nederland) en Burgerlijk Wetboek (België). Tevens maakt het onderdeel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht, die ook in Nederland en België van grote invloed zijn, staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Vooral het recht op family life (gezinsleven), artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.

Echtscheiding

Wanneer u besloten heeft om van uw partner te scheiden, dan kan er veel op u afkomen. Er bestaat vaak nog onduidelijkheid over verschillende zaken. Bijvoorbeeld:

 1.  Wie zal er voor de kinderen zorgen?

 2.  Is het mogelijk om in het huis te blijven wonen?

 3.  Bestaat er een recht op alimentatie?

 4.  Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen?

 5.  Wat kost een echtscheiding?

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met verdriet en teleurstelling maar soms ook woede. Juist doordat er veel emoties bij komen kijken, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Er zal als gevolg van de scheiding voor u, uw partner en kinderen op termijn veel gaan veranderen. Heldere afspraken brengen in dezen dan ook rust om het nieuwe leven (zonder elkaar) weer op te bouwen.

Impact scheiding op pensioen - Echtscheidingspensioen

Om recht te hebben op een pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner (dus niet voor ex-wettelijke samenwonenden) 

 • Moet U aanspraak kunnen maken op Uw rustpensioen, dus vanaf de pensioenleeftijd van 65 jaar

 • Mag U niet ontzet zijn uit het ouderlijk gezag

 • Mag U niet veroordeeld zijn om U ex-partner gepoogd te hebben om het leven te brengen

 • Mag U niet hertrouwd zijn, behalve indien dit nieuwe huwelijk ontbonden werd na een overlijden of een echtscheiding

Ouderschapsovereenkomst

Voor gehuwden is een ouderschapsovereenkomst een onderdeel van een scheidingsovereenkomst waarin de ouders afspraken maken over de uitoefening van het ouderschap.

Voor samenwonenden kan deze overeenkomst optioneel worden gehomologeerd door de Familierechtbank waardoor deze afdwingbaar wordt gemaakt.

Van belang is dat in deze overeenkomst onder meer de zorgverdeling, het gezag en de hoofdverblijfplaats van de kinderen worden geregeld. Daarnaast dienen de ouders ook een afspraak te maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. Beide ouders hebben immers een onderhoudsplicht ten aanzien van hun kinderen. Hoe die verdeling eruit moet zien is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de behoefte en draagkracht van de ouders.

Meer voorbeelden familierecht

Zoals eerder beschreven bestaat het familierecht uit diverse onderdelen. Naast de echtscheiding, alimentatiekwesties, een ouderschapsplan en pensioenregelingen, behoren de volgende onderdelen ook tot het familierecht:

 1.  wijzigen van de voor- of achternaam;

 2.  zaken met betrekking tot adoptie;

 3.  verdeling van gemeenschappelijke goederen;

 4.  het huwelijkscontract

 5.  erkenning van een kind;

 6.  erfrechtelijke kwesties.

Wat mag u verwachten van het Aalsters Advocatenkantoor?

Ervaring en expertise - Het Aalsters Advocatenkantoor heeft reeds jarenlange ervaring in familiezaken.  

Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn voorkeursmaterie. 

Ethiek - Vertrouwelijkheid staat centraal in de relatie met uw advocaat. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.

Bereikbaarheid - Niets irritanter dan een trage respons in dringende materie. In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.

Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Meer info over familierecht gewenst? 

Neem contact op

Voor meer informatie over alles in verband met familierecht kan u mij altijd vrijblijvend contacteren of kan u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Maak een afspraak, kom langs en krijg een antwoord op al uw vragen. Een persoonlijk aanpak staat bij mij centraal. 

bottom of page